Ouderportaal

Werken met periodeplannen

Werken met periodeplannen

In groep 3 t/m 8 wordt bij de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, taal / spelling en rekenen gewerkt vanuit een periodeplan. Observaties tijdens de lessen en resultaten van toetsen worden gebruikt om leerlingen op niveau in te delen. N.a.v. het niveau worden doelen gesteld die aansluiten op de mogelijkheden van de leerlingen.
In het groepsplan wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus:

  • De leerlingen die aan een verkorte instructie genoeg hebben
  • De leerlingen die na de basisinstructie aan de slag kunnen
  • De leerlingen die meer instructie nodig hebben.

De leerkracht richt de les zo in dat iedere niveaugroep aan bod komt tijdens de les. De leerkracht maakt hiervoor gebruik van verschillende klassenmanagementafspraken, zodat er tijd en ruimte is om iedere groep de nodige aandacht te geven.

Bij de kleutergroepen (groep 1/2) wordt ook n.a.v. observaties en toetsresultaten gewerkt met periodeplannen. Bij de groepen 1/2 spreken we echter niet van 3 niveaugroepen. Er wordt daar vanuit de totale groep gewerkt waarbij er ook een groep aangeduid wordt als leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen krijgen van de leerkracht gerichte begeleiding, n.a.v. de in de groepsplannen vastgestelde doelen. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de ‘kleine kring’. Hierbij krijgt een klein groepje extra instructie van de leerkracht of werkt een klein groepje o.l.v. de leerkracht aan een bepaalde taak. Ook leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, komen aan bod tijdens een kleine kringactiviteit.