Ouderportaal

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Kinderen kunnen voor en na schooltijd terecht bij de voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur en bij de naschoolse opvang tot 18.30 uur.

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen opgevangen voor en na schooltijd. Wanneer de kinderen uit school komen staat er iets te eten en te drinken klaar. Daarna kunnen de kinderen lekker binnen of buiten spelen, een boekje lezen of hun huiswerk maken. De pedagogisch medewerkers organiseren regelmatig sportieve en creatieve activiteiten en uitstapjes. De oudste kinderen kunnen regelmatig deelnemen aan workshops of activiteiten buiten het kindcentrum.

Op Het Spectrum kunnen de kinderen voor de voorschoolse en naschoolse opvang op de Boslaan terecht. 

U kunt gebruik maken van diverse flexibele opvangpakketten.


Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties kunt uw kind gebruik maken van vakantieopvang bij de buitenschoolse opvang van Het Spectrum. De pedagogisch medewerkers organiseren gevarieerde activiteiten en uitstapjes. Vaak werken BSO groepen en kindercentra tijdens de schoolvakanties met elkaar samen. De data van de schoolvakanties vindt u op de website van www.kindcentrumhetspectrum.nl


BSO plus opvang

Bij incidentele sluiting van de school bieden wij ‘BSO-plus opvang’. Onder incidentele sluiting wordt verstaan studiemiddagen of dag(del)en waarop de school gesloten is voorafgaand aan een feestdag of schoolvakantie. BSO-plus opvang vindt altijd plaats buiten de reguliere openingstijden van de voorschoolse, naschoolse of vakantieopvang. BSO-plus opvang kan in dagdelen worden afgenomen: van 9.00 uur tot 13.00 uur (ochtend), van 11.00 uur tot 15.30 uur (middag) en van 9.00 uur tot 15.30 uur (hele dag). Als uw kind gebruik maakt van voor- en of naschoolse opvang ontvangt u ieder schooljaar een BSO-servicekaart. Met deze kaart kunt u vijf dagdelen per schooljaar gratis gebruik maken van BSO-plus opvang.

BSO-plus opvang kan op twee manieren worden afgenomen:

 1. Incidenteel door middel van de BSO-servicekaart (kostenloos) of als extra dagdeel
 2. Structureel door middel van het inschrijfformulier BSO-plus opvang.

Spelregels BSO-servicekaart:

 • Aan het begin van het schooljaar of bij aanvang van de plaatsing ontvangt u, via het kindercentrum, per kind een BSO-servicekaart. De BSO-servicekaart wordt bewaard in het kindercentrum;
 • Als de buitenschoolse opvang later in het schooljaar aanvangt, wordt het aantal servicemogelijkheden naar rato verrekend;
 • Er zijn per kaart vijf servicemogelijkheden, d.w.z. vijf maal gratis opvang, buiten de reguliere tijden van de voor- en naschoolse opvang;
 • Een servicemogelijkheid kan alleen benut worden op die dagen, waarop uw kind is geplaatst bij de voor- of naschoolse opvang;
 • De kaart moet bij het gebruik van een servicemogelijkheid afgetekend worden door de groepsleiding van de buitenschoolse opvang;
 • De kaart is geldig gedurende één schooljaar en vervalt aan het einde van het betreffende schooljaar, ook als de kaart niet volledig is gebruikt;
 • De kaart kan niet gebruikt worden voor extra dagdelen voor- of naschoolse opvang of vakantieopvangContact en openingstijden

Buitenschoolse opvang 4 – 13 jaar
Boslaan 1
3134 XC  Vlaardingen
Tel. 010 – 460 07 77

Tijdens de schoolweken, schoolvakanties en sluitingsdagen van school kan uw kind bij BSO Het Spectrum gebruik maken van de buitenschoolse opvang. De BSO is open vanaf 7.30 uur en sluit om 18.30 uur. De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend,  met uitzondering van de nationale feestdagen.

 • Voorschoolse opvang van 07:30 tot aanvang schooltijd
 • Naschoolse opvang vanaf einde schooltijd tot 18:30 uur 
 • Vakantieopvang van 07:30 tot 18:30 uur
 • BSO plus opvang

Informatie van UN1EK

Is uw kind tussen de 4 en 13 jaar en zoekt u een leerzame en veilige plek voor buiten de schooltijden? Kies dan voor buitenschoolse opvang bij UN1EK! We bieden verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De aanpak en activiteiten bij de BSO zijn afgestemd op de profiel en visie van het IKC. Voor de sportieve kinderen hebben we ook een sport outdoor BSO in de Broekpolder in Vlaardingen.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Vakantieprogramma’s
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?