Ouderportaal

Samen voor gezond

Samen voor gezond

Binnen IKC Het Spectrum is “SAMEN” de verbindende factor is; wij leren mét en ván elkaar. We vinden het belangrijk om elkaar de ruimte te geven. We zijn gastvrij en hebben respect voor elkaars verschillen en veelkleurigheid.

We gaan voor de gezonde ontwikkeling van kinderen in een gezonde leefomgeving. Wij besteden extra aandacht aan gezonde voeding en beweging. We werken aan balans in denken en doen en er is ruimte voor inspannen en ontspannen. We willen kinderen bewust maken van hun omgeving en de keuzes die ze daarin kunnen maken. Uiteraard hoort hier ook het rookverbod bij in de school en op de pleinen.

Meer informatie over ons voedingsbeleid opvang vindt u bij downloads.