Ouderportaal

Centrum voor jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals in de regio Rotterdam-Rijnmond terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen en andere professionals weten als geen ander dat het grootbrengen van een kind soms een uitdaging is en wel eens vragen met zich meebrengt. Daarom staan ze naast ouders en verzorgers om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken, vanaf de zwangerschap tot het moment dat een kind volwassen is.

Meer weten

Onderwijs dat past

Ieder kind het onderwijs en de ondersteuning bieden die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, dat is passend onderwijs.
 
Het samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zet zich in voor ‘onderwijs dat past’. We bieden kinderen een goede plek op de juiste school en zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die nodig is.

Ons doel is om de kinderen zoveel mogelijk onderwijs te laten volgen in hun eigen wijk, of in hun eigen stad wanneer er iets meer nodig is. Voor sommige kinderen zal het een onderwijkplek in de regio kunnen worden. We streven ernaar om in 2023 voor alle kinderen het onderwijs in onze regio te realiseren. 

Meer weten

Minters

Met een breed team van ondernemende professionals – onze dienstverleners in welzijn – staan we dichtbij de burgers, van jong tot oud.
Hebt u vragen over opvoeden en opgroeien? Voelt u zich eenzaam? Kampt u met schulden? Maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Wordt het mantelzorgen u teveel?

In een aantal gevallen zal een eenmalig advies afdoende zijn. Is er meer aan de hand en is er meer begeleiding of zorg nodig? Dan krijgt u een afspraak met een sociale professional van een van de onderstaande diensten. Deze professional (de contactpersoon) gaat met u – en met gezinsleden of andere huisgenoten – in gesprek over uw situatie en wat er nodig is om die te verbeteren. Samen bepaalt u wat u zelf kunt doen, wat u kunt vragen aan familieleden en bekenden en waarvoor u zorg- en dienstverleners nodig hebt.

Meer weten

Logopediepraktijk Peter Helderop

IKC Het Spectrum werkt samen met Logopediepraktijk Peter Helderop. Kinderen kunnen daardoor logopedie op het IKC genieten. Hierdoor zijn de lijnen kort met de basisschool of de kinderopvang en mist uw kind niet onnodig lestijd. Uw kind wordt door de logopedist opgehaald uit de groep en weer teruggebracht.

Meer weten

Cesartherapie Vlaardingen

Cesartherapie Vlaardingen is een praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck, bekkenoefentherapie en kinderoefentherapie.
IKC Het Spectrum werkt samen met Cesartherapie Vlaardingen. Kinderen kunnen daardoor therapie op het IKC genieten. Hierdoor zijn de lijnen kort met de basisschool of de kinderopvang en mist uw kind niet onnodig lestijd. Uw kind wordt door de therapeut opgehaald uit de groep en weer teruggebracht.

Meer weten

Bibliotheek de Plantaan

Door de samenwerking met de bibliotheek heeft IKC Het Spectrum een schoolbieb. Hier kunnen kinderen hun boeken lenen om in de groep te lezen.

Meer weten

Vlaardingen in beweging (VIB)

Vlaardingen in beweging (VIB) verzorgt de gymlessen op IKC Het Spectrum.

Meer weten

Kindercoach

Op onze school is Caroline Vermeulen de kindercoach.
Zij begeleidt kinderen individueel of in groepjes op sociaal-emotioneel gebied. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld faalangst, onzekerheid, omgaan met verlies, boze buien en hoog sensitief zijn. De begeleiding is op speelse wijze en aangepast aan de behoeften en interesses van het kind. 

Het is heel mooi dat de kindercoaching op school is, met direct en regelmatig contact tussen kind-school -ouders en begeleiding van Caroline. Zij kan door deze samenwerking het kind helpen zich beter te laten voelen. 
De aanmelding voor kindercoaching verloopt via de intern begeleider van de school.

Kade 40

IKC Het Spectrum werkt samen met KADE40. We nemen deel aan de Vlaardingse Schatten met alle groepen van de basisschool. De groepen gaan elk jaar naar een culturele instelling binnen Vlaardingen en krijgen op school les van vakdocenten van KADE40. Het gaat hier om bijvoorbeeld lessen in dans, drama en mediakunst. Ook zijn er losse onderwijsprojecten waaruit wij een keuze kunnen maken. 

Meer weten

M2 Dubbele leerkracht

Sporten en leren, de ideale combinatie!

Wij zijn Marijke Zijm en Melanie Solleveld: M2. Omdat wij er van overtuigd zijn dat sporten en leren bij elkaar horen zijn we M2 Dubbele Leerkracht gestart. Dubbele leerkracht omdat wij twee leerkrachten zijn én omdat de leerkracht van kinderen ‘verdubbeld’ wordt door de combinatie van sporten en leren.

Tegenwoordig wordt er veel van kinderen verwacht. Scholen, sportverenigingen, ouders, ze willen allemaal het beste uit de kinderen halen. Dit zorgt soms voor botsingen. Wat moet een kind doen als hij of zij in de knel komt met huiswerk: thuis blijven om te leren voor de toets, of toch naar de training omdat ze daar ook op je rekenen?

Meer weten