Ouderportaal

Schoolvakanties en vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen

Onderwijs

De schoolvakanties worden in overleg met de verschillende schoolbesturen uit de regio voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vastgesteld. 

Schoolvakanties
Onze schoolvakanties en sluitingsdagen zijn te vinden in het overzicht

Studiedagen schooljaar 2021-2022 
15-10-2021 (onderwijs) 
25-02-2022 (onderwijs) 
19-04-2022 (onderwijs) 
25-05-2022 (gehele IKC)

Schoolvakanties 2021 -2022

Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2022 
Vrije dag 24-12-2021 
Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie  28-02-2022 t/m 04-03-2022 
Goede vrijdag  15-04-2022
Pasen 18-04-2022 
Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022 
Hemelvaart  26-05-2022 t/m 27-05-2022 
Pinksteren  06-06-2022 
Vrije dag  08-07-2022 
Zomervakantie  11-07-2022 t/m 19-08-2022