Ouderportaal

Hele dag opvang

Hele dag opvang

De Krentenmik is onderdeel van Kindcentrum Het Spectrum en biedt hele dagopvang voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar uit de regio. In de mooie locatie aan de rand van ’t Hof zijn 5 groepen voor hele dagopvang gehuisvest. De Krentenmik bestaat al 48 jaar; heel wat ouders hebben zelf De Krentenmik bezocht. Kinderen kunnen bij De Krentenmik heerlijk buiten spelen op het ruime speelplein. Ook binnen is er volop ruimte om te spelen in de gezellige groepsruimtes of in de ruime speelhal. Er is een verscheidenheid aan ontwikkelingsmaterialen. Er is altijd iemand om naast en met te spelenm; Leren doen we met en van elkaar. Een uitstapje naar het park of de kinderboerderij staat regelmatig op het programma. Met de wat oudere peuters gaan we af en toe op bezoek bij de kleuters van Het Spectrum. De kleuters van groep 1/2 of de kinderen van de bovenbouwgroepen komen ook wel eens langs op de Krentenmik.

De Krentenmik is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat het kindcentrum voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen en dat u Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst kunt aanvragen.

U bent van harte welkom voor een rondleiding bij De Krentenmik. We vertellen u graag meer!


Spelen = leren

Kinderen leren door te spelen. Bij de hele dagopvang bieden we voor- en vroegschoolse educatie in de groepen met kinderen vanaf twee jaar. Dit betekent dat we spelenderwijs allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden, aan de hand van wisselende thema’s. Het onderwerp van de thema’s stemmen we binnen Het Spectrum af met de hele dagopvang, de peuterspeelzaal en de basisschool. Binnen de thema's wordt per groep bekeken vanuit welke invalshoek het thema ingevuld wordt. Zo wordt de doorgaande leer-en ontwikkellijn van de hele dagopvang en peuterspeelzaal naar het basisonderwijs gewaarborgd.

De pedagogisch medewerkers volgen alle kinderen in hun ontwikkeling en begeleiden hen in hun spel. VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals taalontwikkeling, de fijne en grove motoriek, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. We laten de kinderen zelf ontdekkingen doen; we laten de kinderen vrij in hun spel. Daar hoort een risico bij, maar dat gunnen wij het kind. Leren is vallen en opstaan. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Zo kunnen kinderen de hele dag door spelenderwijs leren.

Als onderdeel van het VVE programma observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden.
De pedagogisch medewerkers houden een ontwikkelgesprek met de ouders. Ze gebruiken hiervoor de BOSOS (peuterobservatiesysteem). De schriftelijke overdracht van de observatie aan de basisschool vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Voor doelgroepkinderen* wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. U als ouder bent daarbij van harte welkom.

Brengen en ophalen hele dagopvang

De openingstijden zijn van 07.30 tot 18.00 uur. Daarin zijn geen vast haal-en brengtijden. Het contact met de pedagogisch medewerkers tijdens het brengen en halen van uw kind vinden wij belangrijk. We vragen u om daarvoor de tijd te nemen. U kunt mededelingen en wetenswaardigheden over de ontwikkeling van uw kind uitwisselen. Wij vinden een open communicatie erg belangrijk en hebben daarom ook altijd een mondeling overdracht. We werken niet aan de hand van schriftjes o.i.d.. Op de plaatsingsformulier geeft u aan wie uw kind gewoonlijk komt ophalen en wie hiertoe in geval van nood ook gemachtigd is. Als uw kind wordt opgehaald door een andere dan de door u vermelde personen, dient u de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte te brengen. Wij kunnen uw kind anders niet meegeven.

Contact en openingstijden

De Krentenmik
hele dagopvang 0 – 4 jaar
Hofsingel 74
3134 VH  Vlaardingen

De Krentenmik is bereikbaar via telefoonnummer 010 -435 72 32. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij ontvangen u graag voor een uitgebreide rondleiding.

De Krentenmik is 52 weken per jaar geopend van 07.30 tot 18.00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor kinderopvang kunt u terecht bij de afdeling service & verkoop op het UN1EK servicebureau. Deze afdeling is bereikbaar via telefoonnummer 010-3122015 (ma, woe, don van 09.00 tot 13.00)

Informatie van UN1EK

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we verschillende opvangpakketten aan voor flexibele, ontwikkelingsgerichte hele dagopvang. U kunt hierbij kiezen voor opvang voor 52, 49 of 40 weken per jaar, maar u kunt ook kiezen voor andere vormen van opvang, zoals opvang voor om de week, flexibele opvang wanneer u een wisselend rooster heeft of verlengde dagopvang als u langere werkdagen heeft. Wilt u advies of heeft u een vraag? Onze Klantenservice helpt u graag. U kunt op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur contact opnemen met 010-4355611 (keuze 1) of een email sturen naar plaatsing@un1ek.nl.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?