Ouderportaal

Passend onderwijs en ondersteuning

Passend onderwijs en ondersteuning

Ieder kind is uniek; ieder kind mag er zijn!


Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De ene leerling pikt de leerstof makkelijk op, de ander moet er meer moeite voor doen. Ook zijn er verschillen in gedrag. De ene leerling kan zich makkelijk concentreren en zich goed op zijn taak richten, de ander is snel afgeleid. De wet op passend onderwijs vraagt basisscholen in te spelen op deze verschillen en onderwijs te bieden dat bij de leerlingen past.

Op Het Spectrum houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen door onderwijs aan te bieden in 3 niveaus; verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie. Wij omschrijven de doelen en acties in groepsplannen. Zo krijgen leerlingen onderwijs dat bij hun mogelijkheden past. Soms hebben kinderen specifieke onderwijsbehoeften, zoals ondersteuning bij het plannen van werk, een rustige werkplek, etc. Deze onderwijsbehoeften worden in het groepsplan of in een individueel handelingsplan vermeld.  Zo houden we rekening met leerlingen die wat extra’s nodig hebben.

In enkele gevallen heeft de leerkracht meer expertise nodig. De leerkracht kan hiervoor terecht bij de intern begeleider (IB-er), bij interne of externe experts of bij het ondersteuningsteam.

Het Spectrum heeft een ondersteuningsplan en ondersteuningsprofiel opgesteld.