Ouderportaal

Openingstijden en schooltijden

Openingstijden en schooltijden

Hele dagopvang De Krentenmik is 52 weken per jaar* geopend van 07:30 tot 18:00 uur.
* m.u.v. nationale feestdagen

De peuterspeelzaal is in de schoolweken geopend.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we geopend van 08.45 uur tot 12.45 uur

De schooltijden van de basisschool zijn:

Groepen 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag: 08.45 – 14.15 uur
Van 14.30 – 15.00  uur hebben de leerkrachten pauze. Het is niet mogelijk om op dit tijdstip een afspraak te maken.

De schooldeuren gaan tien minuten van te voren open zodat alle leerlingen tijdig in de groep kunnen zijn.

In de schoolvakanties zijn de basisschool en de peuterspeelzaal gesloten.

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend voor schooltijd vanaf 07.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. In de schoolvakanties is er vakantieopvang. Op vrije dagen van school buiten de schoolvakanties kunt u gebruik maken van BSO-plus opvang.