Ouderportaal

Klassenmanagement

Klassenmanagement

Om aandacht te kunnen geven aan de verschillen tussen kinderen is een goed klassenmanagement erg belangrijk. De organisatie en structuur moeten voor leerlingen vanzelfsprekend zijn. In de hele school werken wij volgens dezelfde afspraken:

De leerkracht biedt de lessen volgens een heldere structuur aan;

  • Doel met de leerlingen vaststellen
  • Drie instructieniveau ’s (verkort, basis en verlengd)
  • Uitleg in kleine stapjes
  • Evalueren of het doel bereikt is

Uitgestelde aandacht;

  • Het stoplicht; Hieraan kunnen leerlingen in groep 3 t/m 8 zien of de leerkracht beschikbaar is, dat ze hun vraag moeten bewaren of dat ze die aan een medeleerling kunnen stellen.
  • De ketting; Bij de groepen 1/2 wordt gewerkt met een ketting. Als de juf haar ketting om heeft, werkt zij met een klein groepje (de kleine kring). De overige leerlingen mogen haar dan even niet storen.

Vragenkaartje en servicerondje;

  • Als leerlingen van groep 3 t/m 8 een vraag hebben, plaatsen zij een vragenkaartje op tafel. Zo ziet de leerkracht direct welke leerlingen haar hulp nodig hebben. De leerkracht beantwoord de vragen tijdens zijn / haar ronde door de klas.
  • In groep 1/2 wordt geen vragenkaartje ingezet. De juf maakt na de kleine kring een “servicerondje” door de groep. Alle kinderen krijgen dan even persoonlijke aandacht van de leerkracht.

Time-timer

  • In alle groepen wordt de time-timer gebruikt om aan te geven hoeveel tijd er is om te werken aan een bepaalde taak.
  • Soms wordt een kleine timer ingezet voor individuele leerlingen.