Ouderportaal

Brengen en ophalen BSO

Brengen en ophalen BSO

Wij vragen u om de openingstijden van het kindcentrum te respecteren. Het contact met de pedagogisch medewerkers tijdens het brengen en halen van uw kind vinden wij belangrijk. We vragen u om daarvoor de tijd te nemen. U kunt mededelingen en wetenswaardigheden over de ontwikkeling van uw kind uitwisselen. Op de plaatsingskaart geeft u aan wie uw kind gewoonlijk komt ophalen en wie hiertoe in geval van nood ook gemachtigd is. Als uw kind wordt opgehaald door een andere dan de door u vermelde personen, dient u de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte te brengen. Wij kunnen uw kind anders niet meegeven.

Vervoer van en naar de buitenschoolse opvang of school door pedagogisch medewerkers
Het aantal kinderen én de afstand tussen de school en het kindercentrum bepalen of de kinderen lopend of per taxi gebracht en/of gehaald worden. Wij hebben hierbij het uitgangspunt ‘lopen is gezond’. Wij vragen u om uw kind bij regenachtig weer regenkleding mee te geven.
Wanneer uw kind zelfstandig (op de fiets) naar de buitenschoolse opvang kan komen, maken wij hierover aparte afspraken op het ‘Afsprakenformulier zelfstandigheid’.