Ouderportaal

Buitenspelen

Buitenspelen

Buitenlucht is voor iedereen belangrijk. Daarom heeft kindcentrum Het Spectrum als uitgangspunt, dat de kinderen iedere dag naar buiten gaan, behalve bij extreem weer. Dit kan met alle kinderen tegelijk of met een klein groepje kinderen. Wij adviseren u om uw kind speelkleding aan te trekken. Onder speelkleding verstaan we gemakkelijke wasbare kleding, zodat uw kind ongehinderd kan spelen. Wilt u de jas, tas, sjaal etc. voorzien van de naam van uw kind? Daarnaast vragen wij u om uw kind een tasje met reservekleding mee te geven.

Als de zon schijnt smeren de pedagogisch medewerkers de kinderen, voordat zij naar buiten gaan, in met waterproof zonnebrandcrème factor 50of hoger. Als uw kind niet met zonnebrandcrème ingesmeerd mag worden (bv. in verband met een allergie) vragen wij u om het middel van uw eigen keuze mee te geven. De beste bescherming tegen de zon biedt een T-shirt, broek, pet of zonnehoedje en schaduw. Wij creëren zoveel mogelijk schaduwplekken en geven de kinderen wat vaker te drinken. Wanneer de zon zijn hoogste stand bereikt heeft (tussen 12.00 uur en 15:30 uur) bieden we de kinderen spelen we binnen.