Ouderportaal

Aanpassing wetgeving ouderbijdrage en schoolreis

Aanpassing wetgeving ouderbijdrage en schoolreis

Per 1-8-2021 is de wetgeving definitief aangepast voor ouderbijdrage en schoolreis.  Alle informatie hierover vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs