In groep 3 t/m 8 wordt bij de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, taal / spelling en rekenen gewerkt vanuit een groepsplan. Observaties tijdens de lessen en resultaten van toetsen worden gebruikt om leerlingen op niveau in te delen. N.a.v. het niveau worden doelen gesteld die aansluiten op de mogelijkheden van de leerlingen.
In het groepsplan wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus:
– De leerlingen die aan een verkorte instructie genoeg hebben
– De leerlingen die na de basisinstructie aan de slag kunnen
– De leerlingen die meer instructie nodig hebben.
De leerkracht richt de les zo in dat iedere niveaugroep aan bod komt tijdens de les. De leerkracht maakt hiervoor gebruik van verschillende klassenmanagementafspraken, zodat er tijd en ruimte is om iedere groep de nodige aandacht te geven.

Bij de kleutergroepen (groep 1/2) wordt ook n.a.v. observaties en toetsresultaten gewerkt met groepsplannen. Bij de groepen 1/2 spreken we echter niet van 3 niveaugroepen. Er wordt daar vanuit de totale groep gewerkt waarbij er ook een groep aangeduid wordt als leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen krijgen van de leerkracht gerichte begeleiding, n.a.v. de in de groepsplannen vastgestelde doelen. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de ‘kleine kring’. Hierbij krijgt een klein groepje extra instructie van de leerkracht of werkt een klein groepje o.l.v. de leerkracht aan een bepaalde taak. Ook leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, komen aan bod tijdens een kleine kringactiviteit.

 • Laatste nieuws

 • Tweets

 • Spectrum App

  Volg het nieuws en de activiteiten van Het Spectrum via de Spectrum App.

 • Contact

  Het Spectrum
  Boslaan 1
  3134 XC Vlaardingen
  T 010 - 435 66 08 (basisschool)
  T 010 - 460 07 77 (BSO)
  T 06 – 15 96 70 91 (TSO)

  Het Spectrum
  Wilhelminastraat 19
  3134 CR Vlaardingen
  T 010 - 435 42 93

  De Krentenmik
  Hofsingel 74
  3134 VH Vlaardingen
  T 010 - 435 72 32