Inschrijving, kosten en plaatsing

Inschrijven

Via het digitale inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool of inschrijven voor hele dagopvang bij De Krentenmik, de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang.

De aanmelding van uw kind voor de basisschool wordt verwerkt op school. Wij nodigen u uit voor een gesprek. De inschrijving van uw kind voor hele dagopvang, de peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang wordt verwerkt door de afdeling service & verkoop op het SKV servicebureau. U ontvangt een inschrijfbevestiging.

Kosten

Voor de basisschool betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage. Voor de peuterspeelzaal betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Voor hele dagopvang en buitenschoolseopvang betaalt u de kosten voor kinderopvang, afhankelijk van het aantal dagen en het opvangpakket dat u kiest. Zie: Tarievenlijst kinderopvang 2014. Indien u werkt of studeert heeft u recht op Kinderopvangtoeslag. Dit vraagt u drie maanden binnen aanvang van de plaatsing aan via de Belastingdienst.

Voor al uw vragen over de plaatsing en de kosten voor kinderopvang kunt u terecht bij de afdeling service & verkoop op het UN1EK servicebureau. Deze afdeling is iedere werkdag telefonisch te bereiken via telefoonnummer 010 – 435 56 11 of per e-mail via plaatsing@un1ek.nl.

Plaatsing

Wanneer er een plaats beschikbaar is, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst waarin alle relevante gegevens zijn opgenomen. U ondertekent de plaatsingsovereenkomst en retourneert deze aan het UN1EK servicebureau. Ongeveert twee weken voor aanvang van de plaatsing heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Tijdens dit gesprek ontvangt u een informatieboekje. Ook maakt u afspraken over het wennen van uw kind.