Spelen, leren & ontspannen

Van 0 tot 6 jaar

Zowel in de hele dagopvang als in de peuterspeelzaal stimuleren de pedagogisch medewerkers de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand het VVE programma ‘Startblokken’. Bij VVE activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen.

Dezelfde thema’s staan centraal in de hele dagopvang, peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 van de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten richten themahoeken en verteltafels in. De peuters en kleuters gaan regelmatig bij elkaar op bezoek, doen dezelfde activiteiten of gaan samen op stap. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling.

Van 4 tot 13 jaar

In de basisschool, de buitenschoolse opvang en de naschoolse activiteiten is er verbinding tussen binnen- en buitenschools leren, spelen en ontspannen. Thema’s en activiteiten sluiten op elkaar aan. In de schoolbanken, tijdens uitstapjes en in de natuur.