De doorgaande lijn

Het Spectrum biedt een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 – 13 jaar. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op Het Spectrum veilig en competent voelen.

In de hele dagopvang en peuterspeelzaal volgen en stimuleren we kinderen in hun ontwikkeling en bereiden ze voor op een soepele overgang naar de basisschool. Als kinderen overstappen naar de basisschool, is er een overdracht tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkracht. Vanuit de basisschool zorgen we voor verbinding naar de buitenschoolse opvang en de naschoolse activiteiten. En in een later stadium naar het voortgezet onderwijs.