Schoolvakanties en vrije dagen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2019-2020

ONDERWIJS

De schoolvakanties worden in overleg met de verschillende schoolbesturen uit de regio voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vastgesteld. 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie
21 okt t/m 25 okt 2019

Kerstvakantie
23 dec 2019 t/m 3 jan 2020

Voorjaarsvakantie
24 feb t/m 28 feb 2020

Pasen
10 april t/m13 april 2020

Meivakantie
27 april t/m8 mei 2020

Hemelvaart
21 t/m 22 mei 2020

Pinksteren
1 juni 2020

Zomervakantie
17 juli t/m 28 aug 2020

 

STUDIEdagen leerkrachten:
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op deze dagen vrij

Di        15 oktober 2019
Vr        6 december 2019
Wo       12 februari 2020 (IKC gesloten)
Do       9 april 2020 (aansluitend Pasen)
Vr        19 juni 2020

Wij verzoeken u om bij het plannen van kortere en langere vakanties rekening te houden met het vakantierooster. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk om vakantieverlof op te nemen buiten de vastgestelde vakanties. Wij houden ons bij de beoordeling van verlofaanvragen strikt aan de leerplichtwet.

Zie ook: Vakantie en sluitingsdagen 2019-2020
https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2019/01/UN1EK-Vakantierooster-Sluitingsdagen-2019-2020-1.pdf
LET OP: Vrijdag 17 juli 2020 school gesloten

 

OPVANG

Sluitingsdagen opvang
De Krentenmik en Het Spectrum zijn gesloten op:
https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2019/01/UN1EK-Vakantierooster-Sluitingsdagen-2019-2020-1.pdf
Studiedag: woensdag 12 februari 2020

Indien u gebruik maakt van hele dagopvang of buitenschoolse opvang kunt u een sluitingsdag gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere opvangdag (op basis van beschikbaarheid). U vraagt dit aan bij de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.