Peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal zijn alle kinderen van 2 tot 4 jaar uit de wijk van harte welkom om te komen. De peuterspeelzaal van het Spectrum is gehuisvest op de onderbouwlocatie van Het Spectrum, Wilhelminastraat 19. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal werken samen met de leerkrachten van groep 1/2. Zij stemmen samen de thema’s, waarmee gewerkt wordt, op elkaar af. Op deze manier creëren zij een aansluiting tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Wanneer uw kind is geplaatst bij de peuterspeelzaal, nodigen wij u rond zijn of haar derde verjaardag uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek bij de basisschool.