Ouderportaal

Inspectierapport IKC Het Spectrum (PSZ)

Inspectierapport IKC Het Spectrum (PSZ)

De GGD heeft een onderzoek uitgevoerd bij de Krentenmik.
De resultaten zijn terug te vinden in het inspectierapport (zie downloads). 
Wij zijn trots op dit rapport!

https://kindcentrumhetspectrum.nl/files/files/spectrum/20211022%20definitief%20rapport%20JO%20KDV%20Peuterspeelzaal%20Het%20%20Spectrum.pdf