Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties kunt uw kind gebruik maken van vakantieopvang bij de buitenschoolse opvang van Het Spectrum. De pedagogisch medewerkers organiseren gevarieerde activiteiten en uitstapjes. Vaak werken BSO groepen en kindercentra tijdens de schoolvakanties met elkaar samen. De data van de schoolvakanties vindt u op de website van www.kindcentrumhetspectrum.nl

U kunt uw kind inschrijven voor vakantieopvang via het inschrijfformulier.

Kosten

U kunt kiezen voor vakantieopvang in alle twaalf vakantieweken per jaar of flexibel per schoolvakantie.  De tarieven zijn vermeld in de tarievenlijst voor kinderopvang.

Vakantieprogramma

Het vakantieprogramma voor de herfstvakantie is vanaf 8 oktober beschikbaar.