Opvang

52 weken per jaar geopend!

Het Spectrum biedt verschillende vormen van opvang aan. U kunt kiezen uit verschillende flexibele opvangpakketten. Voor de verschillende mogelijkheden verwijzen we u naar de website www.kindcentrumhetspectrum.nl. Voor meer informatie over de plaatsing en kosten kunt u contact opnemen met het Un1ek servicebureau via telefoonnummer 010 – 435 56 11. De medewerkers van de afdeling service en verkoop vertellen u graag meer.

Voor- en naschoolse opvang

Kinderen kunnen voor en na schooltijd terecht bij de voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur en bij de naschoolse opvang tot 18.30 uur.

Tussen schoolse opvang

Kinderen kunnen tussen de middag overblijven bij de tussenschoolse opvang (TSO).

BSO plus opvang

Soms komt het voor dat kinderen een dag of een dagdeel extra vrij zijn van school, bijv. i.v.m. studiedagen van het team. Op de ze dagen kunt u BSO plus opvang aanvragen. Uw kind wordt dan op de buitenschoolse opvang opgevangen. (Meer info bij BSO plus opvang)

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen ook op de BSO terecht. U vraagt hiervoor vakantieopvang aan. De kinderen worden gedurende de dag op de buitenschoolse opvang opgevangen.

Flexibele opvang

UN1EK biedt volop mogelijkheden voor flexibele kinderopvang. Indien u een dag of dagdeel wenst te ruilen, gelden de volgende afspraken:
• U overlegt vooraf met de pedagogisch medewerkers over uw wens om een dag of dagdeel te ruilen;
• De periode waarbinnen geruild kan worden is 7 werkdagen;
• Ruilen van dagdelen is mogelijk als dit, gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting, verantwoord is;
• U krijgt definitieve duidelijkheid over de mogelijkheid tot ruilen uiterlijk op vrijdag, over de daarop volgende week;
• Het ruilen van dag(del)en als compensatie voor een sluitingsdag van het kindercentrum is niet mogelijk;
• Aan het ruilen van dagdelen zijn geen extra kosten verbonden.
• Indien u een extra opvangdag(deel) wilt afnemen, is het volgende van toepassing:
• Het afnemen van extra dagdelen is mogelijk op basis van een vooraf gemaakte afspraak. Deze wordt schriftelijk vastgelegd in een ‘overeenkomst extra dagdeel’
• U overlegt vooraf met de pedagogisch medewerkers over uw wens om een extra dag of dagdeel af te nemen;
• Het afnemen van extra dagdelen is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de personeelsbezetting verantwoord is;
• U krijgt definitieve duidelijkheid over de mogelijkheid tot afname van extra dagdelen uiterlijk op vrijdag, voor de daarop volgende week;
• Aan het afnemen van extra dagdelen zijn kosten verbonden; (zie tarievenlijst). U ondertekent een overeenkomst ‘extra dagdeel’ waarna u een factuur ontvangt.
• Een definitieve afspraak voor een extra dagdeel kan niet worden geannuleerd of gewijzigd. Ook indien u onverhoopt geen gebruikt maakt van het extra dagdeel, worden de kosten in rekening gebracht.

De tarieven voor extra opvang vindt u in de tarievenlijst. Voor de kosten van incidentele (extra) kinderopvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.