BSO plus opvang

Bij incidentele sluiting van de school bieden wij ‘BSO-plus opvang’. Onder incidentele sluiting wordt verstaan studiemiddagen of dag(del)en waarop de school gesloten is voorafgaand aan een feestdag of schoolvakantie. BSO-plus opvang vindt altijd plaats buiten de reguliere openingstijden van de voorschoolse, naschoolse of vakantieopvang. BSO-plus opvang kan in dagdelen worden afgenomen: van 9.00 uur tot 13.00 uur (ochtend), van 11.00 uur tot 15.30 uur (middag) en van 9.00 uur tot 15.30 uur (hele dag). Als uw kind gebruik maakt van voor- en of naschoolse opvang ontvangt u ieder schooljaar een BSO-servicekaart. Met deze kaart kunt u vijf dagdelen per schooljaar gratis gebruik maken van BSO-plus opvang.

BSO-plus opvang kan op twee manieren worden afgenomen:
1. Incidenteel door middel van de BSO-servicekaart (kostenloos) of als extra dagdeel
2. Structureel door middel van het inschrijfformulier BSO-plus opvang.

Spelregels BSO-servicekaart:
• Aan het begin van het schooljaar of bij aanvang van de plaatsing ontvangt u, via het kindercentrum, per kind een BSO-servicekaart. De BSO-servicekaart wordt bewaard in het kindercentrum;
• Als de buitenschoolse opvang later in het schooljaar aanvangt, wordt het aantal servicemogelijkheden naar rato verrekend;
• Er zijn per kaart vijf servicemogelijkheden, d.w.z. vijf maal gratis opvang, buiten de reguliere tijden van de voor- en naschoolse opvang;
• Een servicemogelijkheid kan alleen benut worden op die dagen, waarop uw kind is geplaatst bij de voor- of naschoolse opvang;
• De kaart moet bij het gebruik van een servicemogelijkheid afgetekend worden door de groepsleiding van de buitenschoolse opvang;
• De kaart is geldig gedurende één schooljaar en vervalt aan het einde van het betreffende schooljaar, ook als de kaart niet volledig is gebruikt;
• De kaart kan niet gebruikt worden voor extra dagdelen voor- of naschoolse opvang of vakantieopvang.