Thematisch onderwijs

Spelen = leren

In groep 1/2 wordt alle leerstof thematisch aangeboden en leren de kinderen vooral spelenderwijs. Bij het werken met thema’s staat een onderwerp centraal. De leerlingen van groep 1/2 krijgen taal-en rekenactiviteiten rondom dit thema aangeboden. Daarnaast is er volop gelegenheid om te spelen en te ontdekken in de verschillende activiteitenhoeken. Deze hoeken worden naar aanleiding van het thema ingericht en regelmatig met andere activiteitenhoeken afgewisseld.

Het werken in thema’s is in groep 3 met name gericht op het leren lezen. De methode Veilig Leren lezen werkt met kernen waarin een thema centraal staat. Op deze manier worden er binnen een kern verschillende woordjes aangeboden. In groep 3 wordt ook nog regelmatig in activiteitenhoeken gespeeld en geleerd. In deze hoeken worden taal-, reken,- en spelactiviteiten aangeboden binnen het thema.

In groep 4 t/m 8 worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek thematisch aangeboden. De leerlingen werken in kleine groepjes aan een project. Zij krijgen hierbij ruimte om zelf te ontdekken, vragen te stellen en informatie in te winnen. De leerlingen verwerken wat zij geleerd hebben op een creatieve manier, bijvoorbeeld door het maken van een muurkrant of een powerpointpresentatie.