Plusklas

Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan in de groep geboden kan worden, is een plusklas opgezet. In de plusklas wordt o.a. aandacht besteed aan het leren leren, doorzettingsvermogen tonen, creatieve oplossingen bedenken en samenwerking. De plusklas is er elke vrijdagmiddag voor leerlingen uit groep 5 t/m groep 8. Mocht uw zoon / dochter in aanmerking komen voor de plusklas, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

De plusklas wordt, geheel vrijwillig, geleid door Annick Hanekroot. Zij is bevoegd leerkracht, gespecialiseerd in het werken met meer begaafde kinderen. De plusklas in een pilot en elk jaar zal er gekeken worden of voortzetting mogelijk is.