Ieder kind is uniek; ieder kind mag er zijn!

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De ene leerling pikt de leerstof makkelijk op, de ander moet er meer moeite voor doen. Ook zijn er verschillen in gedrag. De ene leerling kan zich makkelijk concentreren en zich goed op zijn taak richten, de ander is snel afgeleid. De wet op passend onderwijs vraagt basisscholen in te spelen op deze verschillen en onderwijs te bieden dat bij de leerlingen past.

Op Het Spectrum houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen door onderwijs aan te bieden in 3 niveaus; verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie. Wij omschrijven de doelen en acties in groepsplannen. Zo krijgen leerlingen onderwijs dat bij hun mogelijkheden past. Soms hebben kinderen specifieke onderwijsbehoeften, zoals ondersteuning bij het plannen van werk, een rustige werkplek, etc. Deze onderwijsbehoeften worden in het groepsplan of in een individueel handelingsplan vermeld.  Zo houden we rekening met leerlingen die wat extra’s nodig hebben.

In enkele gevallen heeft de leerkracht meer expertise nodig. De leerkracht kan hiervoor terecht bij de intern begeleider (IB-er), bij interne of externe experts of bij het ondersteuningsteam.

Het Spectrum heeft een ondersteuningsplan en ondersteuningsprofiel opgesteld.

 • Laatste nieuws

 • Tweets

 • Spectrum App

  Volg het nieuws en de activiteiten van Het Spectrum via de Spectrum App.

 • Contact

  Het Spectrum
  Boslaan 1
  3134 XC Vlaardingen
  T 010 - 435 66 08 (basisschool)
  T 010 - 460 07 77 (BSO)
  T 06 – 15 96 70 91 (TSO)

  Het Spectrum
  Wilhelminastraat 19
  3134 CR Vlaardingen
  T 010 - 435 42 93

  De Krentenmik
  Hofsingel 74
  3134 VH Vlaardingen
  T 010 - 435 72 32