Ouderportaal

Verslag IKC-raad vergadering

Verslag IKC-raad vergadering

Beste ouders, verzorgers,


Afgelopen donderdag 17 juni heeft de IKC-raad weer vergaderd. We hebben er nu officieel twee nieuwe ouders opvang bij. Beide ouders hebben een kind op de "Krentenmik" en daardoor zijn alle onderdelen van het IKC het komende schooljaar ook weer goed vertegenwoordigd.


We spraken met elkaar o.a. over de nieuwe wetgeving omtrent de vrijwillige ouderbijdrage. Het is met deze wet niet meer toegestaan om als school de ouders er aan te herinneren de vrijwillige bijdrage te betalen. We hopen dat dit niet leidt tot minder inkomsten, want de vrijwillige bijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen.


Om half 8 schoof onze directrice Ronika Horlings aan. Zij praatte ons bij over o.a. de verbouwing aan de Boslaan en de formatie voor het nieuwe schooljaar.


Rond 8 uur heeft de teamleider opvang, Jeanette van der Burg, ons bijgepraat over de stand van zaken van o.a. "het huisje" bij de HEDO en personele ontwikkelingen bij de HEDO en BSO.


De volgende vergadering nemen we afscheid van Edwin, ouder HEDO en Tamara, ouder opvang BSO en van juf Edith. Zij gaan alledrie de raad verlaten.


met vriendelijke groet


De IKC-raad