Openingstijden en schooltijden

Hele dagopvang De Krentenmik is 52 weken per jaar* geopend van 07:30 tot 18:00 uur.
* m.u.v. nationale feestdagen

De peuterspeelzaal is in de schoolweken geopend.
De peuterspeelzaal is geopend in de ochtend. We werken met koppeldagen, zodat de kinderen op beide dagen dezelfde kinderen ontmoeten.
Maandag en donderdag (08:45 – 12:00 uur)
Dinsdag en vrijdag (08:45 – 12:00 uur)

De schooltijden van de basisschool zijn:
Groepen 1 t/m 3
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45 – 12.15 uur
13.30 – 15.30 uur
Woensdag:
08.45 – 12.30 uur

Groepen 4 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08.40 – 12.10 uur
13.25 – 15.25 uur
Woensdag:
08.40 – 12.25 uur

De schooldeuren gaan altijd tien minuten van te voren open zodat alle leerlingen tijdig in de groep kunnen zijn.

In de schoolvakanties zijn de basisschool en de peuterspeelzaal gesloten.

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend voor schooltijd vanaf 07.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. In de schoolvakanties is er vakantieopvang. Op vrije dagen van school buiten de schoolvakanties kunt u gebruik maken van BSO-plus opvang.