Het Spectrum biedt een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 – 13 jaar. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op Het Spectrum veilig en competent voelen.

In de hele dagopvang en peuterspeelzaal volgen en stimuleren we kinderen in hun ontwikkeling en bereiden ze voor op een soepele overgang naar de basisschool. Als kinderen overstappen naar de basisschool, is er een overdracht tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkracht. Vanuit de basisschool zorgen we voor verbinding naar de buitenschoolse opvang en de naschoolse activiteiten. En in een later stadium naar het voortgezet onderwijs.

 

 

  • Laatste nieuws

  • Tweets

  • Spectrum App

    Volg het nieuws en de activiteiten van Het Spectrum via de Spectrum App.

  • Contact

    Het Spectrum
    Boslaan 1
    3134 XC Vlaardingen
    T 010 - 435 66 08 (basisschool)
    T 010 - 460 07 77 (BSO)
    T 06 – 15 96 70 91 (TSO)

    Het Spectrum
    Wilhelminastraat 19
    3134 CR Vlaardingen
    T 010 - 435 42 93

    De Krentenmik
    Hofsingel 74
    3134 VH Vlaardingen
    T 010 - 435 72 32