Schoolvakanties en vrije dagen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2017-2018

ONDERWIJS

De schoolvakanties worden in overleg met de verschillende schoolbesturen uit de regio voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vastgesteld. 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie
22 okt t/m 26 okt 2018

Kerstvakantie
24 dec 2018 t/m 4 jan 2019

Voorjaarsvakantie
25 feb t/m 1 mrt 2019

Meivakantie en Pasen
19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart
30 t/m 31 mei 2019

Pinksteren
9 en 10 juni 2019

Zomervakantie
19 juli t/m 30 aug 2019

 

STUDIEdagen leerkrachten: 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op deze dagen vrij

Di        9 oktober 2018
Wo       7 november 2018 (IKC gesloten)
Ma       21 januari 2019
Do       4 april 2019
Vr        21 juni 2019

 

ONDERBOUW vrije dagen
Alle leerlingen van groep 1 t/m 2 zijn op deze dagen vrij

Vr         12 oktober 2018
Vr         30 november 2018
Vr         22 februari 2019
Vr         22 maart 2019
Vr         7 juni 2019

Wij verzoeken u om bij het plannen van kortere en langere vakanties rekening te houden met het vakantierooster. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk om vakantieverlof op te nemen buiten de vastgestelde vakanties. Wij houden ons bij de beoordeling van verlofaanvragen strikt aan de leerplichtwet.

 

Zie ook:
https://www.un1ek.nl/downloads/

Zie ook: Vakantie en sluitingsdagen 2018-2019
https://kindcentrumhetspectrum.nl/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/UN1EK-Vakantierooster-Sluitingsdagen-2018-2019.pdf 

Zie ook: Vakantie en sluitingsdagen 2019-2020

http://un1ek.nl/wp-content/uploads/2019/01/UN1EK-Vakantierooster-Sluitingsdagen-2019-2020.pdf

2019-01 Schoolvakanties en sluitingsdagen UN1EK 2019-2020

OPVANG

Sluitingsdagen opvang
De Krentenmik en Het Spectrum zijn gesloten op:

Eerste Kerstdag                      maandag 25 december 2017
Tweede Kerstdag:                  maandag 26 december 2016 en dinsdag 26 december 2017
Tweede Paasdag:                    maandag 2 april 2018
Koningsdag:                            vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag:                    donderdag 10 mei 2018
Tweede Pinksterdag:             maandag 21 mei 2018
Indien u gebruik maakt van hele dagopvang of buitenschoolse opvang kunt u een sluitingsdag gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere opvangdag (op basis van beschikbaarheid). U vraagt dit aan bij de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.