Schoolvakanties en vrije dagen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2017-2018

ONDERWIJS

Schoolvakanties 2017-2018

De schoolvakanties worden in overleg met de verschillende schoolbesturen uit de regio voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vastgesteld. 

Herfstvakantie         16 okt t/m 20 okt 2017
Kerstvakantie          25 dec 2017 t/m 5 jan 2018
Voorjaarsvakantie  26 feb t/m 2 mrt 2018
Pasen                         30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie             30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren                20 en 21 mei 2018
Zomervakantie       13 juli t/m 24 aug 2018

 

Studiedagen leerkrachten:
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op deze dagen vrij

Wo       13 september 2017
Wo       8 november 2017 (IKC gesloten)
Ma        15 januari 2018
Do        29 maart 2018 (voor Pasen)
Vr         8 juni 2018

 

Onderbouw vrije dagen
Alle leerlingen van groep 1 t/m 2 zijn op deze dagen vrij

Vr         13 oktober 2017 (aansluitend op de herfstvakantie)
Vr         1 december 2017
Vr         23 februari 2018 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
Vr         23 maart 2018
Vr         15 juni 2018

Wij verzoeken u om bij het plannen van kortere en langere vakanties rekening te houden met het vakantierooster. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk om vakantieverlof op te nemen buiten de vastgestelde vakanties. Wij houden ons bij de beoordeling van verlofaanvragen strikt aan de leerplichtwet.

Zie ook:
https://un1ek.nl/downloads/

 

OPVANG

Sluitingsdagen opvang
De Krentenmik en Het Spectrum zijn gesloten op:

Eerste Kerstdag                      maandag 25 december 2017
Tweede Kerstdag:                  maandag 26 december 2016 en dinsdag 26 december 2017
Tweede Paasdag:                    maandag 2 april 2018
Koningsdag:                            vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag:                    donderdag 10 mei 2018
Tweede Pinksterdag:             maandag 21 mei 2018
Indien u gebruik maakt van hele dagopvang of buitenschoolse opvang kunt u een sluitingsdag gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere opvangdag (op basis van beschikbaarheid). U vraagt dit aan bij de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.