Spelen = leren

In groep 1/2 wordt alle leerstof thematisch aangeboden en leren de kinderen vooral spelenderwijs. Bij het werken met thema’s staat een onderwerp centraal. De leerlingen van groep 1/2 krijgen taal-en rekenactiviteiten rondom dit thema aangeboden. Daarnaast is er volop gelegenheid om te spelen en te ontdekken in de verschillende activiteitenhoeken. Deze hoeken worden naar aanleiding van het thema ingericht en regelmatig met andere activiteitenhoeken afgewisseld.

Het werken in thema’s is in groep 3 met name gericht op het leren lezen. De methode Veilig Leren lezen werkt met kernen waarin een thema centraal staat. Op deze manier worden er binnen een kern verschillende woordjes aangeboden. In groep 3 wordt ook nog regelmatig in activiteitenhoeken gespeeld en geleerd. In deze hoeken worden taal-, reken,- en spelactiviteiten aangeboden binnen het thema.

In groep 4 t/m 8 worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek thematisch aangeboden. De leerlingen werken in kleine groepjes aan een project. Zij krijgen hierbij ruimte om zelf te ontdekken, vragen te stellen en informatie in te winnen. De leerlingen verwerken wat zij geleerd hebben op een creatieve manier, bijvoorbeeld door het maken van een muurkrant of een powerpointpresentatie.

 • Laatste nieuws

 • Tweets

 • Spectrum App

  Volg het nieuws en de activiteiten van Het Spectrum via de Spectrum App.

 • Contact

  Het Spectrum
  Boslaan 1
  3134 XC Vlaardingen
  T 010 - 435 66 08 (basisschool)
  T 010 - 460 07 77 (BSO)
  T 06 – 15 96 70 91 (TSO)

  Het Spectrum
  Wilhelminastraat 19
  3134 CR Vlaardingen
  T 010 - 435 42 93

  De Krentenmik
  Hofsingel 74
  3134 VH Vlaardingen
  T 010 - 435 72 32